Generalforsamlingen udsat

Som I alle ved kan vi på grund af corona-pandemien ikke forsamles.

I vedtægternes § 9 står: ”Den ordinære generalforsamling afholdes efter regnskabsårets afslutning og senest den 15. marts.”

Vi vil indkalde til generalforsamling, så snart der igen åbnes op for, at man kan forsamles mere end 25 personer.

Bestyrelsen i grundejerforeningen Trondheimsvej.

15. februar 2021


"Grundejerforeningen Trondheimsvej i Silkeborg".

Dette website er tænkt som information til både interesserede, nye og eksisterende beboere på Trondheimsvej.

  • Området består af 65 parceller.

  • Udstykningen er fra 1998 og fuldt udbygget i 2005.

  • Vi er centralt beliggende med dejlige grønne områder.

  • Vi er tæt på skoler, daginstitutioner, idrætsfaciliteter m.v..

  • På fællesarealerne ”bananen” og ”hesteskoen” er der opstillet borde/bænke. Der er bålpladser og petanquebane til fri afbenyttelse.

  • Medlemsskab af grundejerforeningen er obligatorisk.


Kontingentet bliver fastsat på den årlige generalforsamling som holdes hvert år i slutningen af februar /begyndelsen af marts


Her på vores hjemmeside kan du blandt andet se foreningens vedtægter, ordensregler, referater fra generalforsamlinger, regnskaber, referater fra bestyrelsesmøder, navne på bestyrelsesmedlemmer og meget mere.


Ved revision af hjemmesiden i 2018 valgte vi at have en åben side uden adgangkode - dette er fastholdt i den seneste revision primo 2020, hvor vi har valgt New Google Sites som platform og med eget brugernavn

Har du bemærkninger til hjemmesiden, så send en mail til trondheimsvej2005@gmail.com


Vores kasserer vil være glad hvis du som nytilflytter sender oplysninger med navn, adresse og mail til trondheimsvej2005@gmail.com


Du kan også finde os i lukkede grupper på Facebook

  • Grundejerforeningen Trondheimsvej

  • Alle os på Trondheimsvej i Gødvad

  • Bananen Trondheimsvej

Copyright Grundejerforeningen Trondheimsvej i SilkeborgIndhold, det være sig tekst eller billeder, må kun gengives med foreningens tilladelse