Ordensregler

Ordensregler for Grundejerforeningen Trondheimsvej i Silkeborg

"10 gode grunde til at det er rart at bo på Trondheimsvej"

- Vi holder sammen og passer på hinanden


- Vi kører hensynsfuldt i bilen


- Vi støjer ikke unødigt og slet ikke tidligt og sent


- Vores husdyr generer ikke naboerne


- Vi passer vores haver, så ukrudt ikke spredes til naboen


- Vi holder vores fortove og græsrabatter rene og frie for biler og lignende


- Vi bruger ikke de grønne områder som losseplads


- Vi vil gerne hjælpe hinanden


- Vi laver aktiviteter sammen, hvor vi har det sjovt


- og sidst men ikke mindst bruger vi vores sunde fornuft, så vi ikke skal til at lave unødvendige regler, som vi render rundt og slår hinanden oven i hovedet med.