Sct. Hans Invitation


Onsdag den 23. juni kl. 18.30


Da vi forventer godt vejr - inviteres alle til Sankt Hans aften.

Vi mødes ved det grønne areal, bag dybkærskolen.

Vi har grillen klar kl. 18.30 – kom selv med service og det du vil grille.

Bålet bliver tændt ca. kl. 20.00.

Vi håber at se lige så mange som forrige år.


Ligger du inde med træ, som du vil ofre til bålet, så aflever det gerne på bålstedet senest lørdag


Bestyrelsen i grundejerforeningen Trondheimsvej.