2023-Endelig dagsorden til GF

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trondheimsvej, Silkeborg

Mandag den 6. marts 2023 kl. 19:00

Den nye Gødvadhal.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen:

1.     Valg af dirigent og referent.

2.     Formandens beretning.

3.     Godkendelse af det reviderede regnskab. (Kan ses på www.trondheimsvej.dk)

4.     Forslag fra medlemmerne.

5.     Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent for 2023.

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7.     Valg af suppleanter.

8.     Valg af revisor.

9.     Eventuelt.

 

Ad Punkt 4:

Kurt i nr. 84 har følgende forslag:

Beplante et bælte langs ”gymnasiestien” syd/vest for Trondheimsvej.

Er der stemning for at bruge 15-20.000 kr. på beplantning af sådan et bælte (300 kr. pr. Husstand)?

Kan bestyrelsen bemyndiges til at udarbejde og gennemføre projektet (evt. ændringsforslag til det foreslåede projekt ved tages i bestyrelsen)?

Kurt vil gerne stå for projektet som endeligt vedtages af bestyrelsen indenfor den aftalte økonomi.

 

Mvh Kurt #94

 

 

Vel mødt!

Bestyrelsen