Vedligeholdelsesaftale

Vedligeholdelseskontrakt Trondheimsvej


1. Plantebede og gamle allétræer.

  • Renholdelse i flisen og bunddække 4 gange pr. år.

  • Bunddække håndluges

  • Supplering af flis til 15 cm. 1 gang årligt.

  • Fletning af nye skud 1 gang om året.


2. Græsslåning.

  • Brugsgræs 18 pr.år.

  • Rabat 6 gange pr. år.

  • Fælledgræs og skråninger 3 gange pr. år.

  • Det er aftalt at brugsgræsset slås efter behov, i forhold til vejret.


3. Brænding

  • Brænding af fortov 8 gange pr. år.