Mødereferat Bestyrelsesmøde Trondheimsvej - 12/06-2024


Mødedato:

12/06-2024

Tidsrum:

19.30 – 20.30

Sted:

Hesteskoen


Deltagere:

Dan Blytækker: Nr.:28

Rene Rimer: Nr.: 22

Ole Knudsen: Nr.:90

Mogens Rubech Jacobsen Nr.:10

Torben Larsen Nr.:6


Fraværende:


Dagsorden:

·        Sidste møde.

·        Grønne arealer.

·        Nye henvendelser.

·        Evt.

·        Næste møde.

 

Mødereferat:

 

Sidste møde: ingen anmærkninger

 

Grønne arealer: Aronia buske skal klippes, Dan Bestiller. Grønne arealer er slået men ikke bestilt. Dan kontakter Kommunen.

 

Nye henvendelser: Arbejde på egen Båd.  Bestyrelsen ser ikke det som et problem så længe der forgår på egen grund.

 

Evt : Kontakt home om fjernelse af salgsskilte Mogens kigger på det.

Sankt Hans: skal der ske mere end bare bål? Det blev besluttet, at det er for sent at gøre mere i år.

 

Næste møde.  29/11 Rene indkalder