Bestyrelsesmøde 13-03-2023

Referat af bestyrelsesmødet den 13. marts 2023

 

Deltagere: Torben Larsen: Nr.:6, Dan Blytækker: Nr.:28, Rene Rimer: Nr.: 22, Ole Knudsen: Nr.:90, Mogens Rubech Jacobsen Nr.:10

Dagsorden:

·       Konstitueringen

·       Gennemgang af ref. Fra Generalforsamling

·       Grønne arealer ´

·       Nye henvendelse

·       Diverse.

·       Næste møde

Konstituering:

·       Rene blev valgt til formand

·       Mogens blev genvalgt som kasserer

·       Dan Blytækker blev genvalgt som ansvarlig for de grønne arealer.

·       Ole som sekretær

·       Torben uden portefølje

Gennemgang af referat fra generalforsamling:

Punkt 1-3: 

Ingen bemærkninger: 

Punkt 4:

Vedrørende grønt bælte: eftersom der ikke var stemning for forslaget på generalforsamlingen, lovede bestyrelsen at kigge på om der kunne være alternative mulighed, bestyrelsens vurdering var at forslaget primært blev forkastet på grund af økonomi, og da vi ikke kan se en oplagt og billig løsning uden  frivillige beboers arrangement ,blev vi enige om, at hvis der stemning for et gør det selv projekt, er det noget der kan tages op på næste generalforsamling, da bestyrelsen for indeværende er i gang med andre projekter der kan øge biodiversiteten.

Punkt 5-8:

Ingen bemærkninger: 

Punkt 9:

Vedrørende hvad der sker efter nedrivning af Dybkærskolen skulle bestyrelsen følge op på eventuelle ændringer ud mod stien. Og der vil komme ændringer, træerne på den anden side af stien mod skolen overgår til kommunen dette kan ses i lokalplan 13-021.

Efter forslag er der enighed om at bestyrelsen indstiller forslag om ændring at der i § 12. Dagsorden til ordinær generalforsamling bliver tilføjet Vedligeholdelse af grønne arealer’ og der fortages afstemning på næste generalforsamling.

Der blev også spurgt til ændring af frekvens af klipning. Bestyrelsen vurderer ikke der er oplagte områder og dem der er, er der ikke meget at spare ved. Og er der egentligt stemning for ar ændre?

Grønne arealer:

Klipning af Aronia buskene ved hesteskoen blev diskuteret om det ikke vil give mening at udskyde, hvis klipningen ikke er igangsat inden de springer ud. Der var stemning for dette.

Det blev nævnt at udtynding af slugten, efter aftale med kommunen, vil blive påbegyndt en af de kommende weekender af nærmeste naboer og enkelte fra bestyrelsen, uden omkostninger for grundejerforeningen. De fældede træer bliver i området som kvasdynger, grendynger og stammer for at øge biodiversiteten.

Nye henvendelser til bestyrelsen:

Der var ikke komme nye henvendelser ud over det, der blev behandlet ved evt. på generalformalingen.

Diverse:

Det blev diskuteret hvem der skulle være Admin. for Facebook og hjemmesiden.
Rene tager Facebook og Mogens fortsætter med Hjemmesiden.

Næste møde:

Der er foreslået den 12. juni. Rene indkalder.

Bilag:  Referat generalforsamling 2023

-                    

Beslutninger:  Ansvar:        Termin:

Klipning af Aronia buske kontakt Hvam maskinstation     Dan                       1/4

Indkalde til næste bestyrelsesmøde           Rene             1/6

Rene bliver administrator for vores Facebook side           Rene                      13/3

Mogens forsætter med at styre vores hjemmeside           Mogens                  13/3

Vedligeholdelse af grønne arealer bliver tilføjet § 12.      Mogens                  1/3-2024 


Ref.: Ole