Bestyrelsesmøde

19-11-2020

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19.11.2020

Til Stede: Per Vestergaard, Morten Bay Dahl, Dan Blytækker og Mogens Rubech Jacobsen

Dagsorden:

1. Siden sidst.

Fliser i fortovet ud for nr. 16 er rettet op af kommunen.

2. Grønne områder.

Der er indhentet tilbud på at fjerne hjørner af bevoksningen (syrener) på Hesteskoen ud til cykelstien langs Dybkærskolen, samt nedskæring af beplantningen mellem disse to hjørner (også syrener). Produktionshøjskolen FGU har tilbudt at udføre opgaverne for i alt 9000,- kr., og det blev besluttet at sætte det i værk. (Dan Blytækker)

FGU har afvist at give tilbud på vedligehold af alle vores grønne områder, da de ikke har ressourcer nok.

Der ligger efter græsklipning af vores arealer ofte store klumper af græs tilbage, hvorfor oftere klipning efterspørges hos kommunen. Pt. lyder aftalen på 18 gange som ønskes sat op til 22 om året. Der skal ligeledes efterspørges klipning med både stor og lille klipper indenfor 24 timer, så klipningen bliver mere ensartet. (Dan Blytækker)

Ved indfaldsvejen til Trondheimsvej klipper kommunen højre side og tager trekanten ud mod Oslovej; i modsatte side klipper FGU og der efterspørges for klipning af trekant på denne side ved FGU. (Dan Blytækker)

3. Indkommende forslag fra bestyrelsen.

Ingen.

4. Indkommende forslag fra medlemmer.

Ingen.


5. Div.

Nicolai Møller Jensen, har forladt posten som referent, men bestyrelsen fortsætter indtil næste generalforsamling, hvor en erstatning skal findes.

6. Næste møde.

Planlægges til den 20. jan. 2021.