Mødereferat Bestyrelsesmøde Trondheimsvej - 24/01-2024Mødedato:

24/01-2024

Tidsrum:

19.30 – 20.30

Sted:

Nr.:10


Deltagere:

Dan Blytækker: Nr.:28

Rene Rimer: Nr.: 22

Ole Knudsen: Nr.:90

Mogens Rubech Jacobsen Nr.:10

Torben Larsen Nr.:6


Fraværende:


Dagsorden:

·        Ungdomsskolen.

·        Nye vedtægter.

·        Økonomi.

·        Generalforsamling.

·        Evt.


Mødereferat:

 

Ungdomsskolen har inviteret til gennemgang af deres forslag sammen med kommunen og hvilke krav en aftale vil medfølge, fra os deltager Mogens og Rene. Vi kan som udgangspunkt kun lave aftale om det areal, vi råder over.

(Mål: holde beplantning på en max højde på 1.8 meter.)

 

Ændringer af vedtægter blev gennemgået af Mogens og forslaget blev accepteret at den samlede bestyrelse og er klar til godkendelse på generalforsamlingen.

 

Økonomi blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen og er klar til revisor og generalforsamlingen.

 

Indkaldelse og agenda til generalforsamling blev gennemgået og accepteret af bestyrelsen, Mogens sender ud.

 

Evt. Ingen indlæg