Bestyrelsesmøde 29-11-2023

Referat af bestyrelsesmødet den 29. november 2023

 

Deltagere: Dan Blytækker: Nr. 28, Rene Rimer: Nr. 22, Ole Knudsen: Nr. 90, Mogens Rubech Jacobsen Nr. 10

Fraværende: Torben Larsen: Nr.: 6


Dagsorden:

·        Sket siden sidst

·        Forslag fra ungdomsskolen vedr. Trekanten mulig ny sti, Mogens og Rene fortæller.

·        Beskæring af buske (træer??)

·        Generalforsamling 2004 – Punkter og Dato

·        Vi vender skolebyggeriet kort

·        Evt.

·        Næste møde som bliver det første i 2024.

Vi inviterer Sanne med fra nr. 106 for at høre fra de nærmeste naboer omkring henvendelse fra ungdomsskolen vedr. en mulig sti Bagved Trondheimsvej 98 til 108 ”trekanten” ned mod ungdomsskolen


Mødereferat:


Grønt Areal op til ungdomsskolen:

 

Sanne fortæller om mødet med ungdomsskole.

Skolen har sårbare elever og ændringerne ungdomsskolen ønsker er, at eleverne kan gå en tur afskærmet på skolens areal. Derfor ønsker de at afskærme mod husene på Trondheimsvej og stien rundt om skolen,

de ønsker at udnytte det grønne areal mellem skolen og Trondheimsvej. Da de ønsker afskærmning, vil det betyde at der kommer høj beplantning på det grønne areal.

 

Kommunen har kontakte de nærmeste naboer og bedt om at det grønne areal ikke klippes af beboerne fra Trondheimsvej længere.

 

Naboerne har kontaktet Advokater for mulig hævd.

 

Rene og Mogens fortæller om deres møde med ungdomsskolen  

De har fået samme beskrivelse som Sanne beskriver, og de har gjort opmærksom på, at de arealer der hører under Trondheimvej ikke ønskes lavet til tilgangsvej til ungdomsskolen.

Mogens forklarer, at det kun er det yderste stykke ud mod stien, der er vores.

 

Forslag til kompromis: Beplantning ud til sti max 1,8m + så meget som muligt af det grønne areal bibeholdes.

 

Bestyrelsen vurderer, at det er svært at gøre andet, da arealet er kommunalt.

Grundejerforeningen vil støtte op om kompromis så vidt muligt.

 

Siden sidst:

 

Aroniabuskene ud til stien ved det grønne areal over for skolen (Hesteskoen) skal klippes. Dan kontaktede igen entreprenør uden resultat, Rimer kontaktede yderligere tre entreprenører, vi afventer tilbud. Dan og Rene vælger det bedste til prisen og ønsker at det skal kunne afsluttes inden udgang af januar.

 

Vi er blevet kontaktet af banken og de mener vi skal havde rettet vores vedtægter, med hensyn til adgang til midler. Samtidig blev der ved sidste Generalforsamling foreslået at vi skulle vende de grønne arealer som et fast punkt på generalforsamlingen som sidste indslag.

Mogens skriver forslag til nye vedtægter.

 

 

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 17.  januar.

 

Generalforsamling uge 10, onsdag den 6. marts kl. 19 - vi hører om vi kan låne sognegården til formålet.

 

 

Ref.: Ole