Bestyrelsesmøde 31-01-2023

Referat af bestyrelsesmødet den 30. januar 2023

 

Deltagende:

Morten Blaaberg Nielsen (Bestyrelsesformand)

Mogens Rubech (Kasser)

Dan Blytækker (Bestyrelsesmedlem)

Rene Rimer (Bestyrelsesmedlem)

Torben (Bestyrelsesmedlem)

  

Bestyrelsen har vedtaget at næste generalforsamling bliver afholdt mandag den 6. marts 2023 oppe i Gødvad Hallens lokaler. Rene Rimer aftaler nærmere med hallen om forplejning.


 Bestyrelsesmedlemmer som er på valg er følgende:

-          Rene Rimer modtager genvalg som bestyrelsesmedlem

-          Dan Blytækker modtager genvalg som bestyrelsesmedlem

-          Morten Blaaberg Nielsen modtager ikke genvalg som bestyrelsesformand, efter en toårig periode.

 

 

Bestyrelsen har vedtaget af kontingent fortsat bliver fastsat til 1.000 kr. årligt.

 

Revisor modtager gerne genvalg.

 

Dan Blytækker kontakter kontaktperson i forhold til beskæring af aronia-buskene og aftaler dato nærmere.Ref.: Morten