Bestyrelsesberetning til generalforsamlingen 2006


1.1 Stiftende generalforsamling den 1. november 2005.

Som de fleste ved blev følgende personer valgt til bestyrelsen:

Mogens Jacobsen nr. 10, Liselotte Lyngvad nr. 58, Ann Hamburg nr. 88, Kurt Jensen nr. 94 og Jan Jensen nr. 5

Der var 4 gengangere fra opstartsudvalget. Morten blev efter eget ønske skiftet ud med Kurt.

En stor tak til Morten for hans engagement i opstartsfasen.

Også en stor tak til Brian i nr. 8 for hans engagement i forbindelse med kommunens anlæggelse af de grønne områder.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

 • Mogens: Formand

 • Kurt: Kasserer

 • Liselotte: sekretær og webmaster,

 • Jan: overgartner og

 • Ann: Fonds-ansøger og beslysningsansvarlig

Bestyrelsen har holdt 4 møder. Referaterne er lagt ud på hjemmesiden.

Ud over møderne har vi gjort flittigt brug af telefonerne og e-mails.


1.2 Overdragelsesforretning

Det meste af bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling den 1. nov. 2005 er gået med at få overdraget de grønne områder fra Silkeborg kommune.

Grundideen har været, at overdragelsen skulle ske snarest muligt og at kommunen skulle overdrage de grønne områder i den stand, som de selv forventer at grundejerforeninger holder dem i fremover. Vi har derfor holdt en del møder med kommunen på kommunekontoret og haft repræsentanter fra de forskellige forvaltninger på besøg i vores område. Derudover har der været en hel del brev- og e-mailkorrespondance.

Der er blevet aftalt en dato for overdragelsen – nemlig den 1. januar 2006.

På baggrund af de forslag, som medlemmerne er kommet med og bestyrelsens egne forslag, blev der lovet udbedringer af mange af forslagene.

Det drejer sig om:

 • Grænsedragning til vores naboer, herunder til det grønne område nord for stikvejen ned til nr. 2, området der støder op til Dybkærskolen, "skovområdet" mod vest, samt området ud mod Oslovej.(Grænsen mod Dybkærskolen er træbeplantningen og ikke Havrestien).

 • Der er opstillet afmærkningspæle i "skovområdet" mod vest.

 • Fra nr. 98 og til og med nr. 108 er grænsen skel til de enkelte grunde. Kommunen vil ikke have noget imod, at den enkelte grundejer slår græs på et område på ca. 1 meter ud for egen grund.

 • Grænsen mod Oslovej er yderkanten af beplantningen - altså ikke selve skråningen.

 • Grundejerforeningen har ikke ansvaret for fortovet fra Oslovej og ind til første stikvej og langs stikvejen og ned til nr. 2 er kantstenen grænsen)

 • Vedligeholdelse af veje og fortove: kommunen vedligholder alle veje og fortove.

 • Snerydning: det er grundejernes forpligtigelse at foretage snerydning af veje og fortove.

 • Overfladevand 3 steder på Havrestien og fra græsarealet overfor nr. 34.

 • Planering i "fortovsbredde" af arealet nord for stikvejen ned til nr. 2 og til venstre for vejen fra Oslovej og til nr. 1.

 • Indkørslen til området ved Oslovej. Kommunen vil udvide det asfalterede område til siderne, så der køres på asfalt ved naturlig svingning.

 • Ændring af brønddæksler bag nr. 2 og 4, samt stophaner overfor nr. 66 og 68.

Og så er der nogle forslag, som vi ikke er kommet igennem med:

 • Belysning rundt om det store fællesareal ud for Dæbkærskolen. Bestyrelsen arbejder stadig med kommunen om en løsning.

 • Ukrudt i bedene: det gælder generelt i alle beplantningsbælter. Kommunen ved Henrik Guld har, efter nogen debat givet bestyrelsen et tilfredsstillende svar.

1.3 Vedligeholdelse af de grønne områder

Bestyrelsen har haft kontakt til 3 udbydere af vedligeholdelse af de grønne arealer.

 • Hedeselskabets tilbud er på 32.000 kr. inkl. moms

 • Nørreskov Anlægsgartneris tilbud er på ca. 64.000 kr. inkl. moms

 • Nygaards tilbud er på 34.500 kr. eks. Moms

Hedeselskabet er bedt om at udarbejde yderlige et tilbud på 15 gange græsklipning i stedet for de 20-22 gange græsklipning, der er opgivet i tilbuddet.

Udgangspunktet for vedligeholdelsen af de grønne arealer har været, at det grønne område ved Dybkærskolen (Hesteskoen) og det grønne område på toppen (bananen) og det grønne fortov fra Oslovej til nr. 1 skal holdes som en privat græsplæne.

Vi havde lagt niveauet lidt for højt, idet vi skønnede, at der skulle slås græs 20-22 gange. Vi er nu nået frem til 15-17 gange. Græsarealet ind mod Dybkærskolen skal holdes på samme måde, men vi håber på en ordning med skolen.

Området fra nr. 2 og rundt om Hesteskoen og op til og med nr. 82 og området fra Oslovej og op til nr. 1 skal slås 5-6 gange.

Det store område bag husene fra nr. 84 og til og med nr. 98 skal slås 3 gange om året. – Mælkebøtter, tidsler og efterår.

Alle disse områder skal gødskes mindst 1 gang om året.

Resten af området syd og vest for Gymnasiestien og Havrestien skal ikke vedligeholdes endnu.

Kommunen vil slå græskanten langs stierne ca. 3 gange om året.

Alle bede er for så vidt vedligeholdelsesfrie, men det værste ukrudt på Bananen og Hesteskoen skal holdes nede/slås.

Snedrydning af vejene vil koste 1.400,- kr. ex. moms, hvis der skal saltes samtidig er prisen 1.800,- kr. ex.moms.


1.4 Ordensreglementet

Vi må med glæde konstatere, at ordensreglementet efter vedtagelse ved den stiftende generalforsamling, er blevet efterlevet i den positive ånd, som det blev vedtaget i.

Bestyrelsen er ikke bekendt med nogen tvister eller lignende.


1.5 Hjemmeside:

Igen må jeg sige takt til Morten for hans arbejde med vores nuværende hjemmeside.

Grundejerforeningen har købt "hjemmesiden": www.trondheimsvej.dk

Ved god hjælp fra Søren i nr. 86 vil hjemmesiden om kort tid blive oprettet og snart få et indhold, hvor alle relevante oplysninger for alle medlemmer vil være tilgængelige.

Det være sig referater af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, samt en adresseliste for alle medlemmer.

Tanken med hjemmesiden er ud over billeder af området og information fra bestyrelsen og generalforsamlinger, at medlemmerne på et lukket område kan have f.eks. en opslagstavle, køb- og salg side, fælles booking af div. redskaber eller lignende. Bestyrelsen kan have et område, hvor kun de kan lægge forslag til bestyrelsesmøder og lignende.

Derudover er der mulighed for, at vi alle kan have vores egen hjemmeside via domænet.

Det bliver spændende at følge implementeringen af siden og alle er selvfølgelig velkommen med forslag.

Man kunne jo overveje, at vores adresseliste ud over navn, adresse, tlf.nr. og e-mail-adr. også indeholdt en kort beskrivelse af familien/beboeren/erne og muligvis også personbilleder.


1.6 Vedtægter

Bestyrelsen har også arbejdet med vores vedtægter og der er til i dag fremsat en del ændringsforslag.


1.7 Fremtid

Som sagt, så har bestyrelsen været fokuseret på overdragelsesforretningen og vedligeholdelse af de grønne arealer.

Det skal selvfølgelig justeres til i løbet af året eller i hvert tilfælde evalueres til næste generalforsamling.

Vi, og her mener jeg alle medlemmer, skal også i gang med at kigge på udnyttelsen af vores fællesarealer. I første omgang Bananen og Hesteskoen. Skal der indkøbes og opstilles legeredskaber, bænke og borde, andre beplantninger??

Jeanette Mikkelsen i nr. 48 har fået tilbudt 2 brugte håndboldmål til opstilling. Bestyrelsen er opmærksom på, at inden vi opstiller håndboldmål eller legeredskaber, skal vi have tegnet en forsikring.

Året vil muligvis også bringe et tilbud fra f.eks. Energi Midt om TV/Internet forbindelse, hvor priserne bliver afhængige af antal interessenter.

Vi kan også tage initiativ til udnyttelse af det grønne areal mellem Trondheimsvej og Narvikvej.

Tak til de øvrige i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.