Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 2006

1.1 Indledning

Bestyrelsen består af:

 • Mogens Jacobsen nr. 10,

 • Liselotte Lyngvad nr. 58,

 • Ann Hamburg nr. 88,

 • Kurt Jensen nr. 94 og

 • Jan Jensen nr. 5


1.2 Overdragelsesforretning

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling den 7. marts 2006 endeligt fået overdraget de grønne områder fra Silkeborg kommune, idet vi har underskrevet aftalen med kommunen den 4. april 2006.

 • På opfordring af Susanne om løsning af problemer med overfladevand på græsarealet overfor nr. 34 er der sket dræning ud til kloakken i vejen.

 • Planering i "fortovsbredde" af arealet nord for stikvejen ned til nr. 2 og til venstre for vejen fra Oslovej og til nr. 1.

 • Indkørslen til området ved Oslovej. Kommunen har udvidet det asfalterede område til siderne, så der køres på asfalt ved naturlig svingning. De har også lavet en rimelig høj kant mod vejen, men sådan er det gennemført ved alle indfaldsveje til en mere befærdet vej, som Oslovej.

 • Der er på opfordring fra bestyrelsen lavet en vandret græsrabat mod vest - altså ned mod vandhullet. Vi havde ønsket os den bredere, men må tage til takke med den vi har fået.
  Vi havde også anmodet om noget beplantning på rabatten, men nej.

 • Belysning rundt om det store fællesareal ud for Dæbkærskolen er nu tilendebragt til alles tilfredshed.

Der er dog stadig et par småting, der halter lidt:

 • Overfladevand Af de 3 steder på Havrestien er de 2 udbedret. P.g.a. kommunikationsfejl er den sidste ikke lavet færdig endnu, det vil ske ved asfaltering.

 • Ændring af højde på brønddæksler bag nr. 2 og 4.

1.3 Vedligeholdelse af de grønne områder

HedeDanmark har forestået græsklipning i den forgangne sommer. Bestyrelsen har været tilfreds med arbejdets udførsel og har forlænget kontrakten for det kommende år. Hvis der er medlemmer, der er utilfredse eller har gode ideer, er de selvfølgelig meget velkomne til at ytre sig.

Udgangspunktet for vedligeholdelsen af de grønne arealer har været, at det grønne område ved Dybkærskolen (Hesteskoen) og det grønne område på toppen (bananen) og det grønne fortov fra Oslovej til nr. 1 skal holdes som en privat græsplæne.

 • Græsarealet ind mod Dybkærskolen skal holdes på samme måde, men vi en god ordning med skolen.

 • Området fra nr. 2 og rundt om Hesteskoen og op til og med nr. 82 og området fra Oslovej og op til nr. 1 skal slås 5-6 gange.

 • Det store område bag husene fra nr. 84 og til og med nr. 98 skal slås 3 gange om året. – Mælkebøtter, tidsler og efterår.

 • Alle disse områder skal gødskes mindst 1 gang om året.

 • Resten af området syd og vest for Gymnasiestien og Havrestien skal ikke vedligeholdes endnu.

 • Kommunen vil slå græskanten langs stierne ca. 3 gange om året.

 • Alle bede er for så vidt vedligeholdelsesfrie, men det værste ukrudt på Bananen og Hesteskoen skal holdes nede/slås. Det har vi i år gjort ved at mødes 3 gange og i fællesskab rykke ukrudt op. Det har været rigtig hyggeligt og der blev også til både snak, pølser og øl og vand.

Men - det er bestyrelsens opfattelse, at langt de fleste medlemmer helst er fri for at rykke ukrudt op og vi har derfor valgt at betale os fra det og lade Hede Danmark forestå arbejdet. Vi er p.t. ikke helt enige om prisen, men der bliver lavet en aftale.Jeg håber i øvrigt, at vi alligevel kan mødes en eller flere sommeraftener, men mere om det senere.

Snedrydning af vejene vil koste 1.400,- kr. ex. moms, hvis der skal saltes samtidig er prisen 1.800,- kr. ex.moms.

Et tilbud fra Høgdal Entreprenør i dag lød på 2.800,- ex. moms.


1.4 Ordensreglementet

Vi må med glæde konstatere, at ordensreglementet efter vedtagelse ved den stiftende generalforsamling, er blevet efterlevet i den positive ånd, som det blev vedtaget i.

Bestyrelsen er ikke bekendt med nogen tvister eller lignende.


1.5 Hjemmeside:

Grundejerforeningen har købt "hjemmesiden": www.trondheimsvej.dk

Med god hjælp fra Søren i nr. 86 er hjemmesiden blevet oprettet og har efterhånden fået et indhold, der opfylder det mest nødvendige, nemlig referater af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, samt en adresseliste for alle medlemmer. Her kan jeg da kun opfordre til, at hver enkelt selv lægger oplysninger ind.

Der er stadig nogle yderligere tanker med hjemmesiden, så vi ud over billeder af området og information fra bestyrelsen og generalforsamlinger, kan have et område med f.eks. en opslagstavle, køb- og salg-side, fælles booking af div. redskaber eller lignende og bestyrelsen kan have et område, hvor kun de kan lægge forslag til bestyrelsesmøder og lignende.

Hjemmesiden er på ingen måde færdig - det bliver den vel heller aldrig, men alle er selvfølgelig velkommen med forslag.

Man kunne jo overveje, at vores adresseliste ud over navn, adresse, tlf.nr. og e-mail-adr. også indeholdt en kort beskrivelse af familien/beboeren/erne og muligvis også personbilleder.


1.6 Fremtid

Bestyrelsen været igen i år været fokuseret på overdragelsesforretningen og vedligeholdelse af de grønne arealer. Som tidligere omtalt er vi kommet godt i vej og har vel fundet niveauet for vedligeholdelsen.

Vi, og her mener jeg alle medlemmer, skal også i gang med at kigge på udnyttelsen af vores fællesarealer. I første omgang Bananen og Hesteskoen. Der er som aftalt på sidste generalforsamling indkøbt borde og bænke. Det kan være, at vi kan lave en fællesdag, hvor de bliver malet og hvor vi lægger fliser til hvert bord/bænk-sæt.

Der kommer senere forslag om andre tiltag.

Men mulighederne er mange, så det er op til Jer medlemmer at bestemme udnyttelsen og mulighederne.

En ting, som bestyrelsen desværre ikke har været herre over, er den kommende linieføring for Motorvejen. Den foreløbige beslutning, som specielt kom til udtryk ved statsministerens besøg, er jo, at den ikke skal gå gennem Gudenådalen og det betyder så, at vi taler om Kombilinien. Beslutningen træffes vist nok endeligt i maj i år, men det lader til at beslutningen er taget.

Jeg nævnte sidste år, at vi muligvis ville få et tilbud fra f.eks. Energi Midt om TV/Internet forbindelse, hvor priserne bliver afhængige af antal interessenter. Vi har ikke hørt fra dem endnu, men …

Vi kan også tage initiativ til udnyttelse af det grønne areal mellem Trondheimsvej og Narvikvej.

Tak til de øvrige i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

Tak til Bjarne i nr. 88, for lån af lokale til afholdelse af generalforsamlingen.