Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 2007


1.1 Indledning

Bestyrelsen består af:

  • Mogens Jacobsen - nr. 10,

  • Brian Meyer Poulsen - nr. 8,

  • Ann Hamburg - nr. 88,

  • Kurt Jensen - nr. 94 og

  • Jan Jensen - nr. 5


1.2 Overdragelsesforretning

Som bekendt har grundejerforeningen den 7. marts 2006 endeligt fået overdraget de grønne områder fra Silkeborg kommune.

Der er på opfordring fra bestyrelsen lavet en vandret græsrabat mod vest - altså ned mod vandhullet. Denne græsrabat har desværre vist sit at ikke at kunne holde til den græsslåningsmaskine, der benyttes af Hede Danmark og vi har aftalt med Henrik Guld, at kommunen udbedrer skaderne og sår græs, men at det formentlig først sker til foråret.

Vi har også endelig fået ændret højde på brønddæksler bag nr. 2 og 4, så de nu er bragt i niveau med græsarealet.


1.3 Vedligeholdelse af de grønne områder

HedeDanmark har igen forestået græsklipning i den forgangne sommer. Bestyrelsen er stadig tilfreds med arbejdets udførsel og har forlænget kontrakten for det kommende år.

Igen i år har mange af beboerne været ude i nogle weekender og øvet sig i jordbærplukkerstillingen i forbindelse med fjernelse af ukrudt. Det har som sædvanligt været hyggeligt, men det er vores indtryk, at langt de fleste helst er fri for at øve sig i denne disciplin og der vil senere komme forslag fra bestyrelsen til løsning af problemet.

Jeg håber i øvrigt, at vi alligevel kan mødes en eller flere sommeraftener, men mere om det senere.

Snerydning har der i skrivende stund heldigvis ikke været behov for.


1.4 Ordensreglementet

Vi må med glæde konstatere, at ordensreglementet efter vedtagelse ved den stiftende generalforsamling, er blevet efterlevet i den positive ånd, som det blev vedtaget i.

Bestyrelsen er ikke bekendt med nogen tvister eller lignende.


1.5 Hjemmeside:

Grundejerforeningen har "hjemmesiden": www.trondheimsvej.dk og Søren (tidl. i nr. 86 - p.t. nr. 30) har gjort et stort stykke arbejde med vedligeholdelse af siden.

Alle er velkomne til at komme med forslag til indhold m.m.


1.6 Nyheder

Vi har i løbet af sommeren fået lavet en petanque-bane på det store græsareal. For dem som deltog i arbejdet vil jeg sige stor tak og for dem som ikke deltog, vil jeg lige fortælle, at alt arbejdet er udført med håndkraft, idet en aftale med en gummigedsfører desværre gik i vasken. Det betød en hel del vabler og ømme arme og rygge, men nu er den færdig og den er til fri afbenyttelse for alle.


1.7 Fremtid

Bestyrelsen har afholdt en del møder og selv om overdragelsesforretningen nu er overstået og vi har et acceptabelt niveau for vedligeholdelse af de grønne arealer, så er der stadig en hel del at snakke om på møderne.

På baggrund af de opgaver, som blev pålagt bestyrelsen af generalforsamlingen sidste år, har bestyrelsen en del punkter, der vedrører vore fællesarealer. Det bliver spændende at høre generalforsamlingens mening og stillingtagen til dem.

Vi forventer også, at vi får fat i eller får et godt tilbud på nogle fliser til bordene på begge græsarealerne. Så også her kan der komme nogle gode sommeraftensmøder, hvor vi hjælper hinanden med at gøre vores fællesarealer pæne og anvendelige.

Og så ikke et ord om motorvejen. Vi har ingen indflydelse på dens placering og resten af Danmarks befolkning skal heldigvis være med til at betale for den.

Tak til de øvrige i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

Tak til Ann og Bjarne i nr. 88, for lån af lokale til afholdelse af generalforsamlingen.