Referat fra Generalforsamlingen den 01. marts 2017


Punkt 1: Valg af dirigent og referent

Dirigent: Brian nr. 8

Referent: Nicolai nr. 12


Punkt 2: Beretning fra bestyrelsen

 1. Indkaldelse til bestyrelsesmødet er sket rettidigt

 2. Formandens beretning:

Konstituering:

 • Formand: Morten nr. 22

 • Kasserer: Mogens nr. 10

 • Referent: Nicolai nr. 12

 • Menigt medlem: Dan nr. 26

 • Menigt medlem: Lars nr. 34

  1. Grønne arealer vedligeholdt

  2. Skt. Hans afholdt på trods af kraftig regn

  3. Træer ved indkørsel til Trondheimsvej vedligeholdt

  4. Pilehytter beskåret

  5. Stærekasser tømt og vedligeholdt


Punkt 3: Godkendelse af revideret regnskab.

Regnskab godkendt på trods af 1.000 kr. manglende indbetalt kontingent.


Punkt 4: Forslag fra medlem-mer.

Ingen indkomne forslag


Punkt 5: Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent for 2017.

Ingen indkomne forslag

Kontingent fastsættes til 1.000 kr. for 2017


Punkt 6: Valg af bestyrelses-medlemmer.

Brian nr. 8 valgt til bestyrelsen og overtager efter Lars nr. 34.

Tak for indsatsen til Lars!


Punkt 7: Valg af suppleanter.

Torben nr. 6 og Benjamin nr. 4


Punkt 8: Valg af revisor

Søren nr. 9


Punkt 9: Eventuelt

 1. Udlægning af flis fravælges eller reduceres

 2. Græsslåning med grønthøster kan evt. reduceres til 2 gange årligt.

 3. 8 gange brænding af ukrudt på belægninger. Denne behandling forventes at blive dyrere grundet behov for manuel rensning af fliser/fuger.

 4. Er 18 gange græsslåning nok?

 5. Der kan evt. suppleres med yderligere græsslåning efter behov.

 6. Kan der pålægges rykkergebyr ved for sent indbetalt kontingent?
  Jf. vedtægter og lokalplan er medlemskab i grundejerforeningen, og dermed kontingent til foreningen, et krav.
  Manglende indbetalt kontingent forsøges fortsat inddrevet uden yderligere tiltag i form af rykkergebyr.