Referat fra Generalforsamlingen den 07. marts 2018


Punkt 1:

Valg af dirigent og referent

 • Nicolai Møller-Jensen blev valgt som dirigent og referent.


Punkt 2:

Beretning fra bestyrelsen

 • 1. Vi har vedligeholdt de grønne områder. Vi har bl.a. fået beskåret de buske der går på tværs af hesteskoen.

 • 2. Sankthansaften blev et tilløbsstykke og det lykkedes at få gang i bålet på trods af megen nedbør (Diesel er godt i mange henseender ?).

 • 3. Kommunen har fældet træer i slugten så der atter er udsyn ned mod byen.

 • 4. Vi har haft lidt udfordringer med unge mennesker der ikke helt har kunnet finde ud af at opføre sig ordentligt på det grønne areal ved hesteskoen (der er ikke tale om børn fra Trondheimsvej). Udfordringen forventes dog at være gået i sig selv igen.

 • 5. Træerne langs indfaldsvejen til Tronsheimsvej ser ikke for kønne ud og får således en ”sidste chance” for overlevelse her til sommer. Hvis ikke de viser sig at være levedygtige og blive kønne at se på, vil der blive taget stilling til hvad der så skal ske.

 • 6. Kommunen forventes at ville beskære de kommunalt ejede arealer omkring indfaldsvejen til Trondheimsvej.


Punkt 3:

Godkendelse af det reviderede regnskab.

 • Regnskabet blev godkendt

Punkt 4:

Forslag fra medlemmerne.

 • Ingen indkomne forslag.


Punkt 5:

Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent for 2018.

 • 1. Petanque banen på hesteskoen sløjfes og erstattes af område med flisebelægning.

 • 2. Kontingent fastsættes til 1.000 kr. per medlem for 2018.


Punkt 6:

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 • Mogens Rubech og Nicolai Møller-Jensen modtager begge genvalg.


Punkt 7:

Valg af suppleanter.

 • Torben Larsen og Per Vestergaard blev valgt som suppleanter.


Punkt 8:

Valg af revisor.

 • Søren Wulff blev, in absentia, valgt som revisor.


Punkt 9:

Eventuelt.

 • Bestyrelsen retter henvendelse til projektgruppen omkring ”Helhedsplan for Gødvad”, da Trondheimsvej kommer til at grænse direkte op til område ved Dybkærskolen som forventes omfattet af projektet omkring etablering af ny skole i Gødvad området.