Vedligeholdelse af de grønne arealer ved Trondheimsvej

(som grundejerforeningen har ansvaret for)

 

1. Træer.

a. Beskæring af egetræer på Bananen:

                                i. Ingen topskæring.

                               ii. Der bør på sigt ske en udtynding af alle træerne ud mod vejen.

                              iii. For at sikre kørehøjde på minimum 4 meter ud over asfalteret vej skal nederste krans af grene afskæres efter                 behov.

                              iv. Hvis der skal fældes træer, der ikke er syge eller dårlige, bør beboerne ud til Bananen træffe beslutningen.

b. Beskæring af egetræer på Hesteskoen:

                               i. Nederste grene for at lette græsslåningen og de nederste grene ud mod cykelstien, hvor det er nødvendigt.

c. Beskæring/pleje af skovområdet bag grundene: 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 og 98.

                               i. Grundejerforeningen har også ansvaret for et pænt stykke af dette skovområde.
Kommunen har dog for 2 år siden med tilladelse fra grundejerforening foretaget kraftig udtynding af vores                        skovområde.
Der forventes ikke nogen vedligeholdelse de næste mange år.

2. Græsslåning:

a. Efter behov – dog mindst 18 gange pr. sæson.

                    Bananen og Hesteskoen, græsarealet bag grundene: 84, 82, 50, 48, 46, 44, 28, 24, 10, 8, 6, 4 og 2 og græsarealet på venstre side af indfaldsvejen fra Oslovej frem til nr. 1 og højre side af indfaldsvejen fra Oslovej og det ca. 1 m brede græsareal overfor grundene: 66, 64, 36, 34, 32, 18 og 16.

b. Efter behov – dog maksimum 3 gange pr. sæson.

                               i. Græsarealet bag grundene: 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 og 98.

  

3. Beplantningsbælter.

a. Beplantningsbælte: venstre side af indfaldsvejen fra Oslovej frem til nr. 1 - ud mod Trondheimsvej

                                i. Der kan ske en udtynding af beplantningen efter behov.

                                ii. Det skal sikres, at beplantningen ikke generer trafikken på Trondheimsvej.

                               iii. Skråningen overfor grundene: 66, 68 og 70 skal være fri for træer og buske.

b. Samme beplantningsbælte, men ind mod grundene: 1, 11, 13, 15, 17.

                                i. De berørte grundejerne deltager i beslutning om, hvordan deres beplantningsside skal ”se ud”.

c.  Beplantningsbælte bag grundene:  19, 110 og 108

                                i. Siden ud mod Oslovej bør kontrolleres årligt for eventuel beskæring.

                               ii. De berørte grundejerne deltager i beslutning om, hvordan deres beplantningsside skal ”se ud”.

d. Beplantningsbælte rundt om Hesteskoen.

                                i. Aronia-buskene. Beskæring efter behov.

                               ii. Syrenerne: Beskåret foråret 2021 – skal vurderes fremadrettet for ny beskæring eller eventuelt fjernelse.

e. Beplantning inde i Hesteskoen.

                                i. Beskæring – udtynding efter behov – Sikring af fri bevægelighed for græsslåning.

 

4. Andet

a. Skråningen bag grundene: 108, 110 og 19 – ud mod Oslovej passes ikke af grundejerforeningen, men af kommunen.
Græsarealet bag grundene: 100, 102, 104, 106 og 108 vedligeholdes ikke af grundejerforening, men af kommunen.

b. Skovområdet og græsarealet til højre for fortovet på indfaldsvejen fra Oslovej og overfor grundene: 66, 64, 36, 34, 32, 18 og 16 er ikke grundejerforeningens ansvarsområde.

c. Asfalterede gang- og cykelstier passes og restaureres af kommunen

d. Asfalterede veje passes og restaureres af kommunen.

e. Fortove passes af de respektive grundejere. I linket kan ses en vejledning


     Vejledning fra Silkeborg kommune: Vedligeholdelse-af-veje-stier-og-fortove


f.  Skulle der være problemer med fortovene, stierne eller vejene.

     Giv-et-praj til Silkeborg kommune.

 

Ovenstående plan er udfærdiget af bestyrelsen i oktober-november 2021.